Handtekeningen verzamelen voor de toekomst van het Fries

© Omrop Fryslân, Miranda Werkman
Op de internationale dag van de moedertaal werd er ook campagne gevoerd voor een Europese handtekeningenactie om zo meer aandacht voor minderheden en minderheidstalen in Europa te krijgen. Het doel van 'Minority SafePack Initiative' is om in heel Europa meer dan een miljoen handtekeningen te verzamelen. In Nederland zijn er 19.500 handtekeningen nodig.
Organisaties zoals de provincie, NHL/ Stenden, Tresoar, Afûk, Fryske Akademy, Cedin en SFBO vragen mensen om hun handtekening te zetten. In OBE in Leeuwaren was er een echt stembureau, maar je kunt ook digitaal stemmen. De campagne loopt tot 3 april.