Eerste wetenschappelijke publicatie NHL Stenden over 3D-inkt

Een onderzoeksteam van het lectoraat Duurzame Kunststoffen van NHL Stenden in Leeuwarden heeft met onderzoeker Vincent Voet nieuwe stoffen ontwikkeld die dienen als inkt voor 3D-printers. De publicatie van Voet over de vinding is gepubliceerd door The American Chemical Society, vooraanstaand op het gebied van internationale publicaties in de chemische wetenschap.
Het artikel is de eerste wetenschappelijke publicatie van NHL Stenden. Het onderzoek heeft een jaar lang geduurd, en de provincie heeft er aan meebetaald.