Boosheid over plan schrappen bushalten in dorpskernen

Een experiment van de provincie met buslijn 51 zorgt voor veel weerstand in een aantal dorpen. Dat bleek dinsdagavond op een bijeenkomst met Arriva, de provincie en de dorpsbelangen van Gytsjerk, Aldtsjerk, Burdaard en Rinsumageest. De bus komt onder andere door die dorpen en rijdt van Dokkum naar Leeuwarden en weer terug.
De provincie wil de bushalten uit de dorpskernen halen en ze verplaatsen naar de provinciale weg, die door de dorpen gaat. Dat is noodzakelijk, zo zegt de provincie, om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer op het platteland toekomstbestendig is. De kosten lopen op en daarom moet er gekeken worden naar hoe de lijnen goedkoper kunnen worden gemaakt, zonder dat reizigers daar veel van merken.
Overvallen
Dat zorgt voor boosheid bij de dorpsbelangen van Gytsjerk, Aldtsjerk en Rinsumageest. Ze voelen zich 'overvallen' door het experiment en denken dat alles al is besloten en dat ze er geen invloed meer op kunnen hebben. De provincie ontkent dat en zegt de suggesties en argumenten van de dorpen mee te nemen in de gesprekken.
Gedeputeerde Johannes Kramer moet begin maart uitsluitsel geven over of het experiment door zal gaan of niet. Naast lijn 51 moet ook bij lijn 54 hetzelfde soort experiment plaatsvinden. Volgens de provincie is er in de dorpen aan lijn 54, zoals Hallum, Ferwert en Marrum, bijna geen weerstand.