Waddenvereniging krijgt 5 miljoen euro voor migratierivier

De Waddenvereniging heeft donderdag een bedrag van vijf miljoen euro gekregen van de Postcode Loterij. Het geld is bestemd voor de aanleg van de vismigratierivier op de Afsluitdijk. De Waddenvereniging werd op het kantoor in Harlingen verrast door Gaston van de Postcode Loterij. De Waddenvereniging heeft vaker een bijdrage gekregen van de Postcode Loterij, omdat die de vismigratierivier als een goed doel beschouwt.
De vismigratierivier zorgt ervoor dat vissen zich vrij kunnen bewegen tussen het zoete water van het IJsselmeer en het zoute water van de Waddenzee. Met het extra geld van de Postcodeloterij kan de migratierivier een stuk langer en platter worden gemaakt. Dit zorgt voor een zwakkere stroming, dat waarschijnlijk weer een voordeel zal zijn voor vissoorten zoals de spiering. "Het wordt een soort wildwaterbaan voor vissen. Er kunnen straks meer soorten doorheen, zoals jonge platvissen, palingen en spiering," vertelt Wouter van der Heij van de Waddenvereniging aan de NOS. De rivier gaat in 2022 open.