EHBO-verenigingen gaan samenwerken bij grote evenementen

De EHBO-verenigingen van Jelsum/Britsum/Koarnjum, Stiens en Wergea/Warten sluiten aan bij de al bestaande samenwerking van EHBO-Sneek en Licomar Leeuwarden. De verenigingen zullen gaan samenwerken op het gebied van hulpverlening bij met name grote evenementen. Op deze wijze ontstaat er een pool van negentig erkende en goed opgeleide hulpverleners.
Volgens woordvoerder Sieger van Wijk kan er door de samenwerking een beter opleidingsaanbod verzorgd worden en neemt de kwaliteit van de hulpverlening toe.