Juf of meester heeft de griep: leerlingen naar huis

Meer dan 850 basisschoolkinderen zitten maandag thuis, omdat juf of meester ziek is en er geen vervanging kan worden geregeld. Daarnaast volgen zo'n tweeduizend kinderen lessen in combinatie met andere klassen, of hebben ze een docent voor de klas staan die eigenlijk al met pensioen is. Het komt steeds vaker voor dat scholen niemand kunnen vinden om de les over te nemen als de leerkracht de griep krijgt.
In Fryslân speelt het bijvoorbeeld in Buitenpost, Damwâld, Ryptsjerk, Dokkum en Sneek. Op de Simon Havingaschool hoefde groep vier maandag niet te komen, omdat juf Elise ziek is. Het klaslokaal is leeg, op het bord staat het programma dat de kinderen missen: rekenen, taal en Engels. "Dat ze dit moeten missen, doet mij ook pijn," zegt directeur Ludwin Hiemstra. "Er is geen adequate inval meer mogelijk. Vorige week hebben we ook al twee groepen naar huis moeten sturen. Het is nog onduidelijk hoe het er morgen voor zal staan. Voor de onderbouw heb ik het wel kunnen oplossen, maar de groep waar we vervangers uit kunnen halen, is ook te klein."
Hiemstra kiest ervoor om zelf niet voor de klas te staan, een IB'er of onderwijsassistent in te zetten. "Ik wil het signaal afgeven dat het een krappe situatie is in het onderwijs. Natuurlijk hebben we nu te maken met de griep, maar er ligt een groter probleem onder. Er komen te weinig jonge mensen bij die voor dit vak kiezen. Het is een geweldig vak, je bouwt aan de toekomst van Fryslân."
Volgens Hiemstra hebben de meeste ouders wel begrip voor het besluit. Ook met de staking die is gepland voor volgende week, wil hij een signaal afgeven. "We zijn aan het einde gekomen van het goed georganiseerde onderwijs."