Finster op Fryslân krijgt provinciale steun voor dit jaar

De provincie steunt het journalistieke samenwerkingsverband 'Finster op Fryslân' dit jaar met een subsidie van 288.000 euro. Het geld is bedoeld voor journalistieke producties, waarin de mens centraal staat. Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes moeten de producties in beeld brengen wat de gevolgen van politieke besluitvorming voor de inwoners zijn. "Het gaat om het nieuws achter het nieuws", zegt Poepjes.
Finster op Fryslân is een samenwerking tussen Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad en bestaat sinds 2015.