Vaarweg Lemmer-Delfzijl veiliger maken

Wat is er nodig om de vaarroute Lemmer-Delfzijl veiliger te maken? Rijkswaterstaat heeft dat onderzocht en de conclusie is onder andere dat de bruggen op de route moeten worden aangepakt. Bovendien moet de informatievoorziening verbeteren en moet er een gedragsverandering plaatsvinden bij schippers van de beroepsvaart en de recreatievaart. Het onderzoek werd donderdag gepresenteerd. De drie aandachtspunten zijn duidelijk, maar hoe ze moeten worden uitgevoerd, blijft moeilijk.
Van 2006 tot en met 2015 waren op de vaarroute Lemmer-Delfzijl 340 incidenten. Dat is te veel, zegt Rijkswaterstaat. Het Prinses Margrietkanaal moet veel veiliger worden en daar zet Rijkswaterstaat samen met andere belanghebbenden flink op in. De gebruikers zullen nog meer dan nu worden aangesproken op hun gedrag.
Op de gehele vaarweg tussen Delfzijl en Lemmer zijn steeds vaker aanvaringen. Daarbij komt nog, dat de vaarweg alleen maar drukker wordt met vrachtvaart en de schepen steeds groter worden.