Provincie blijft tegen verdere gaswinning in Fryslân

© Omrop Fryslân - René Koster
De provincie blijft tegen verdere gaswinning in Fryslân, ook al heeft de NAM onlangs gezegd dat de kans op aardbevingen door die winning in nieuwe gebieden bijna 'nihil' is. Dat zei gedeputeerde Michiel Schrier woensdagochtend na vragen van de SP over de voorgenomen gaswinning in de Waddenzee boven Ternaard.
Gaswinning is echter een bevoegdheid van het Rijk. De provincie heeft er niets over te zeggen, zegt Schrier. Hij zegt wel dat mogelijke bodemdaling door de gaswinning goed in de gaten zal worden gehouden. Waar nodig, kan worden ingegrepen, zegt de gedeputeerde.