Rekenkamers: "Waddenfonds niet onafhankelijk genoeg"

De Noordelijke en Randstedelijke rekenkamers zetten grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het Waddenfonds. De controle-instanties vinden de rol van de provincie te groot. Zo nemen de provincies straks een besluit over de subsidies die ze zelf aanvragen. De beoordelende rol zou overgenomen moeten worden door een onafhankelijke kwaliteitscommissie, vinden de rekenkamers.
Het Waddenfonds werd in 2006 opgericht om de gevolgen van de gaswinning onder de Waddenzee te compenseren. Bedrijven en overheden kunnen subsidie aanvragen voor projecten die goed zijn voor de natuur en het landschap. Sinds 2016 zijn de Waddenprovincies veel meer betrokken bij het ontwikkelen en het indienen van subsidieaanvragen. Volgens de rekenkamers lijkt het zo op 'een slager die zijn eigen vlees keurt'.
Er is meer kritiek: van de 125 projecten die sinds 2012 subsidie hebben gekregen, zijn slechts 28 voltooid. Omdat standaard niet wordt gemeten of de projecten bijdragen aan de verbetering van de natuur en landschapswaarden, kan niet bekeken worden of het geld goed besteed is. De rekenkamers vinden dan ook dat er snel een evaluatiesysteem moet komen.