Samenwerking voor bekendheid Waddengebied als werelderfgoed

Strânljip yn de Waadsee © Omrop Fryslân
Er wordt onderzocht of er kan worden samengewerkt met ondernemers om het Waddengebied als werelderfgoed meer bekendheid te geven. Dat is een van de uitkomsten van een bezoek van 40 bestuurders, ondernemers, ambtenaars en medewerkers van natuurorganisaties aan collega's in Noord-Duitsland. Zij wilden ontdekken hoe de Duitsers omgaan met het werelderfgoed en toerisme.
In Duitsland zijn grote delen van de eilanden ook onderdeel van dat werelderfgoed. Het gebied wordt beheerd door het Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Ondernemers kunnen partner worden van het Nationalpark. Daarvoor moeten ze wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals duurzaam ondernemen. De lokale VVV's promoten de ondernemers.
Waddenzee Werelderfgoed wil nu onderzoeken of zoiets ook in Nederland kan. In elk geval zou een eis bij alle nieuwe activiteiten moeten zijn, dat die duurzaam zijn. Een van die nieuwe activiteiten zou een jaarlijks trekvogelevenement kunnen worden, zoals ze dat in Duitsland al hebben.