Besluit over afstoten Dokkumer kerken valt na zomer 2018

Na de zomer wordt er een besluit genomen over de toekomst van de kerken van de protestantse gemeente Dokkum, Aalsum en Wetsens. Ze moeten twee van de vier kerken verkopen. Welke kerken daardoor dichtgaan, is nog niet duidelijk. Dat er iets moet veranderen, staat wel vast, zegt voorzitter Jacob Appelhof van de kerkenraad in Dokku. Als ze op de oude voet doorgaan, ontstaat er een miljoenentekort.
Advies van werkgroep
Een speciale werkgroep heeft een voorstel gedaan over de toekomst van de kerken. Daarin staat dat er in 2020 nog twee kerken over zijn. Het voorstel van de werkgroep is, om de Grote of Sint Martinuskerk in het centrum van Dokkum te behouden, vanwege de monumentale status. De kerk van Aalsum zou wel moeten sluiten. Er zijn dan nog twee kerken over, waarvan er één moet sluiten: De Fontein of De Herberg.
In de komende periode zullen er veel gesprekken volgen in de diverse wijken van Dokkum. Het besluit over de toekomst van de kerken zal uiteindelijk na de zomer vallen en wordt genomen door de algehele kerkenraad.