Stormweer veroorzaakt duindoorbraak op Ameland

Dúntrochbraak op It Amelân © Johan Krol
Op Ameland is er door het hoge water en de storm een duindoorbraak ontstaan. Door deze opening in de duinen ligt er nu een nieuwe geul aan de noordwestkast van het eiland. De geul ligt ter hoogte van de oude NAM-locatie, vanaf de Lange Duinen-Noord naar de Noordzee.
De doorbraak komt voor Rijkswaterstaat niet als een verrassing, maar is wel een uitzondering. Om de kust te beschermen hebben ze de afgelopen jaren op verschillende plekken op Ameland zand opgespoten. Bij de Lange Duinen-Noord is ervoor gekozen om de natuur beperkt zijn gang te laten gaan. Concrete plannen om het stuk duin weer te repareren, zijn er niet.
Eind dit jaar zal Rijkswaterstaat er in ieder geval nog een keer zand op spuiten. De nieuwste doorbraak van de duinen levert geen gevaar op. De waterkering op Ameland ligt verder het land in en beschermt de bewoners tegen het water.