Jongeren met beperking dupe van gemeentelijke bureaucratie

Grote bezorgdheid op zorgboerderij Lyts Tolsum in Tzum. Voor zeven jongeren met autisme en gedragsproblemen dreigt een einde aan de opleiding te komen. De gemeenten financieren na dit schooljaar hun lessen niet meer. Die krijgen ze op Lyts Tolsum, waar zorg- en leertrajecten al tien jaar een succes zijn. De kinderen met een geestelijke beperking kunnen niet terecht in het regulier of speciaal onderwijs. Ook al hebben de jongeren geen leerplicht, bij Lyts Tolsum krijgen ze toch de kans om een diploma te halen. Maar de gemeenten waar de jongeren wonen, willen niet dat er geld uit het jeugdbeleid, het PGB-geld, naar Lyts Tolsum gaat.
Een oproep tot overleg heeft nog geen resultaat opgeleverd. "Zoals de gemeenten zich nu profileren, willen ze deze kinderen die ontzettend intelligent zijn, dom houden", zegt eigenaar Ernst Rusticus
Al eerder acties
Rusticus maakt zich grote zorgen om de jongeren. "Als er nu niet goed in wordt geïnvesteerd om deze jongeren door de puberleeftijd te helpen, dan krijgt de maatschappij een heel groot probleem." Hij is wel in gesprek met enkele politieke partijen van de gemeenten. Maar van de ambtenaars en bestuurders hoort hij niets. Het gaat om Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.
Hetzelfde probleem speelde afgelopen schooljaar ook. Toen hebben de kinderen na acties van Lyts Tolsum zelf en de ouders, en na politieke druk een akkoord gesloten met de onderwijsinspectie en een vmbo-school. Maar het akkoord en de PGB-beschikking geldt maar voor één jaar. Nu staat de toekomst van de zorg- en leertrajecten op Lyts Tolsum en van de jongeren op het spel.
Lyts Tolsum heeft momenteel 19 jongeren en 22 begeleiders. De stop op de financiering zou ook gevolgen hebben voor de werknemers en mogelijk voor het voortbestaan van de zorg- en leerboerderij.