Milieustraten beter toegankelijk

Veel milieustraten in Fryslân zijn sinds dinsdag ook toegankelijk voor mensen uit andere gemeenten. Omrin wil er op deze manier voor zorgen dat mensen hun afval en kringloopspullen gemakkelijker kwijt kunnen en dat ze minder kilometers hoeven te rijden. Het gaat om de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen, Heerenveen, Ooststellingwerf en Opsterland. Deze vijf gemeenten hebben afspraken gemaakt. De inwoners van deze gemeenten kunnen, wanneer het beter uitkomt, ook bij andere milieustraten hun spullen brengen. Wel betalen ze het tarief van de 'eigen gemeente'.
Het is de bedoeling dat mensen bewuster omgaan met hun afval, en dat steeds meer afvalproducten opnieuw worden gebruikt. Omrin wil mensen meer informatie geven over recycling en circulaire economie.