Inwonertal Fryslân blijft achter bij landelijke groei

In de helft van de Friese gemeenten is het inwonertal gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal kreeg Fryslân er 622 inwoners bij. Toch blijft Fryslân achter bij de landelijke trend. Tytsjerksteradiel raakte in Fryslân de meeste inwoners kwijt: 129. De andere gemeenten die gekrompen zijn, zijn Harlingen, Kollumerland, Ferwerderadiel, Dantumadiel, Leeuwarderadeel, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog en Littenseradiel.
Krimp
Volgens hoofddemograaf Jan Latten van het CBS kun je duidelijk merken dat de krimp nog steeds doorgaat. Veel mensen trekken naar de stad. Dat is ook te zien in Leeuwarden. Daar groeide het inwonertal met bijna 300. Ook daarvan zegt Jan Latten dat het tegenvalt, met name wanneer je het afzet tegen de groei van steden zoals Amsterdam. Volgens Latten is er duidelijk sprake van een braindrain: jonge mensen die vertrekken naar de Randstad om daar te werken.