'Zoute landbouw' studeren in Franeker?

De Franeker Academie, die een paar maanden geleden is opgericht, wil in de toekomst de zogeheten 'zoute landbouw' bestuderen. Burgemeester Eduard van Zuijlen van Franekeradeel maakte dat woensdag bekend op het 85 kerstcongres van de Federatie van Friese studentenverenigingen. Het thema van het congres was 'De Friese Universiteit'. Franeker krijgt volgend jaar na de zomer weer universitair onderwijs. De Franeker Academie zal daar een collegezaal voor inrichten in de historische Botniastins.
De academie is in de tussentijd op zoek naar een paar geschikte specialisaties voor masterstudenten en wetenschappelijk onderzoek. Omdat veel akkerbouwers in Noordwest-Fryslân te maken hebben met zouter wordende grond lijkt 'zoute teelt' Van Zuijlen een gepast onderwerp voor een wetenschappelijke studie. De academie heeft het kerstcongres verder gebruikt om met de deelnemende studenten te brainstormen. Andere studierichtingen die ook interessant worden gevonden voor de Franeker Academie zijn psychologie, theologie en bestuurskunde, maar een definitieve keuze is nog niet gemaakt.
Het optreden van Van Zuijlen op het kerstcongres was meteen zijn allerlaatste als waarnemend burgemeester van Franekeradeel. Van Zuijlen wordt op 1 januari opgevolgd door Hayo Apotheker. Van Zuijlen blijft nog wel aan als voorzitter van de Franeker Academie.