WoonFriesland neemt 297 huizen over van Mooiland

WoonFriesland neemt 297 huizen over van woningcorporatie Mooiland. Het gaat om huizen in onder andere Heerenveen, Opsterland, Tytsjerksteradiel, Franekeradeel, Súdwest-Fryslân en de Stellingwerven. Mooiland is een Brabantsje woningcorporatie en die wil graag af van het bezit in andere provincies. WoonFriesland neemt nu in één keer al het Friese bezit van Mooiland over. De overdrachten van de huizen gebeurt in het eerste kwartaal van 2018. Hoeveel geld met de overdracht is gemoeid hebben de coporaties niet bekend gemaakt.
Voor de huurders verandert niets, stelt woordvoerder AnneMarieke Voortman. WoonFriesland streeft naar een bezit van zo'n 20.000 woningen. WoonFriesland verwacht in de loop van 2018 nog meer huizen te kunnen overnemen van andere partijen.