Rechter legt werkzaamheden ijsfontein Dokkum stil

De werkzaamheden aan de ijsfontein in Dokkum zijn op last van de rechter stilgelegd. Wethouder Albert van der Ploeg heeft dit donderdagavond bekendgemaakt in de gemeenteraad van Dongeradeel. De rechter heeft een bouwstop afgekondigd voor een periode van zes weken. "Zes weken is wel heel veel", zegt Albert van der Ploeg in een eerste reactie. Hij zal vrijdag bekijken welke stappen de gemeente verder moet nemen om de herinrichting van de Markt, waar de IJsfontein een onderdeel van is, in goede banen te leiden. Door de bouwstop komt de planning van het project nu wel in gevaar, want de procedure moet nu worden overgedaan.
Een ondernemer aan de Markt in Dokkum had de rechter gevraagd om het werk stil te leggen, omdat ze het niet eens zijn met de herinrichting van het plein en de komst van de ijsfontein. De Dokkumer ijsfontein wordt uitgevoerd in het teken van het project 11Fountains van Culturele Hoofdstad LF2018. Het is de bedoeling dat alle elf fonteinen op vrijdag 18 mei 2018 op hetzelfde moment feestelijk in gebruik worden genomen. Of die datum in Dokkum nog gehaald kan worden, is niet duidelijk. Ondernemer Johan Talsma verzamelde afgelopen jaar veel handtekeningen tegen de herinrichting van de Dokkumer Markt en de ijsfontein. Hij zegt in een eerste reactie "bijzonder blij" te zijn met de bouwstop.