Súdwest-Fryslân heeft 300 'top-kunstwerken' in huis

Onder de 2650 kunstwerken die in bezit zijn van de gemeente Súdwest-Fryslân zitten zo'n driehonderd 'topstukken'. Dat blijkt uit het rapport Kunstbezit Súdwest-Fryslân' dat donderdag is overhandigd aan wethouder Mirjam Bakker van cultuur. Een speciale kunstcommissie heeft zo'n anderhalf jaar gewerkt om alle kunstwerken te inventariseren. Bij de 300 stukken zitten ook zo'n 120 stukken bij die nu in bezit van Littenseradiel zijn. Een tiental topstukken zijn al in bruikleen bij het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.
Een aantal schilderijen en andere objecten moet nog wel gerestaureerd worden. "De wijze waarop is de verantwoordelijkheid van mijn opvolger", zegt wethouder Bakker. "Restauratie is een kostbare zaak. Het zou mooi zijn als we de collectie over tien jaar op orde hebben." Een deel van de collectie krijgt een plaats in het Bestjoershûs in Sneek, het nieuwe onderkomen van de gemeenteraad.