De laatste weken: het einde van Menameradiel

Na een proces van jaren met ideeën, inspraak, tegenstand en compromissen is het over een paar weken echt zover. Per 1 januari 2018 gaan vijf Friese gemeenten definitief verdwijnen. Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Littenseradiel en Het Bildt gaan op in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. We zijn deze week in de vijf gemeenten die er straks niet meer zijn.
Verslaggever Bauke Deelstra was donderdag in het oude gemeentehuis van Menameradiel. In Menaam sprak hij met Piet Drost en Sjef van der Lubbe, die woensdag allebei een lintje kregen. Drost is sinds 2002 raadslid voor Gemeentebelangen en Van der Lubbe zit sinds 2006 in de raad voor de Partij voor de Arbeid. Beide mannen waren de laatste jaren ook fractievoorzitter van hun eigen partij. "We waren het zeker niet altijd eens met elkaar", vertelt Van der Lubbe. Hij begint over het pijndossier Schatzenburg. "Schatzenburg is geprivatiseerd en daar is alleen maar ellende van gekomen. Daar stonden we misschien anders in, terwijl we wel allemaal een oplossing wilden." Drost: "De een wil het terugkopen, de ander niet." Maar over het algemeen konden Van der Lubbe en Drost elkaar goed vinden in de raad: "Met elkaar hebben we meer bereikt dan wanneer we tegenover elkaar stonden", zegt Drost.
Dat de gemeente Menameradiel nu ophoudt te bestaan, vindt Van der Lubbe "op zich jammer, maar je moet wel reëel zijn. Een kleine gemeente is niet meer haalbaar, want gemeentes krijgen steeds meer op hun bordje."
Maar wat moet er nu met het gemeentehuis gebeuren? Het oude gemeentehuis staat te koop. Dat moet zo'n 5 ton kosten. "Het zou wel een woonhuis kunnen worden, maar je moet het wel in de stijl laten. Het gebouw heeft wel wat aanzien", vindt Drost. Aan de andere kant van de weg staat het nieuwe gemeentehuis en dat staat er nog maar 10 jaar. Van der Lubbe: "We hopen dat daar een huurder voor te vinden is. Je kunt de vleugels afzonderen, dan kunnen er bijvoorbeeld twee of drie bedrijven in."
Een ding is zeker, zegt Drost: "Het dorp moet leefbaar blijven. De scholen moeten bezet blijven en de verenigingen moeten leden houden. Wij willen hier graag weer nieuwe banen hebben, zodat hier ook nieuwe mensen komen wonen."