De laatste weken: het einde van Franekeradeel

Na een proces van jaren met ideeën, inspraak, tegenstand en compromissen is het over een paar weken echt zover. Per 1 januari 2018 gaan vijf Friese gemeenten definitief verdwijnen. Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Littenseradiel en Het Bildt gaan op in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. We zijn deze week in de vijf gemeenten die er straks niet meer zijn.
Verslaggever Gerrit de Boer was maandag in Franekeradeel. Hij sprak met Gerlof Gerlofsma van de plantsoenendienst. Hij werkt daar al 38 jaar en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sportvelden. "Ik begin 's ochtends eerst met een bakje koffie en dan maak ik een rondje langs de voetbalvelden om de gaten van slidings dicht te trappen. Verder doe ik snoeiwerk."
Gerlofsma is begonnen in Skalsum, later kwam de gemeente Barradeel erbij, maar van de herindeling in 1984 heeft hij niet veel gemerkt. "Nu met Waadhoeke heb ik er geen goed gevoel bij. Het niveau van de sportvelden gaat achteruit ben ik bang. Onze werktijden worden ook anders. Zo ben ik voortaan vrijdagmiddag vrij, maar dan ben ik maar halverwege met maaien. Dat zit me dwars. Als er in het weekend wordt gekaatst, wil ik vrijdagmiddag nog maaien, anders is het gras op zondag alweer te lang en dan krijg je praatjes en dat wil ik niet. Ik wil dat mensen tevreden zijn en met een goed gevoel aan het eind van de dag naar huis toe gaan."
Door het pak sneeuw kan hij deze ochtend niet veel doen, ook niet op de kunstgrasvelden bij sporthal De Trije. "Dit moet je gewoon laten liggen, niet op het veld komen." Eén van zijn taken is dat hij ook de kunstgrasvelden met een borstel veegt. "De vervuilde toplaag haal ik los en ik trek de rubberen korrels naar plekken waar, door het voetballen, minder ligt. Zo wordt het weer netjes verdeeld." Vanwege het winterweer gaat hij nu maar met snoeiwerk aan de gang.