Broedvogels vaker bedreigd

De hoants is ien fan de spektakulêrste briedfûgels fan Nederlân © Wikipedia
Steeds meer Nederlandse broedvogels zijn bedreigd. Het ministerie van economische zaken publiceert donderdag een nieuwe Rode Lijst met bedreigde soorten. Daar staan negen soorten meer op dan op de lijst uit 2004. De velduil, het woudaapje en de kuifleeuwerik verdwijnen volgens de Vogelbescherming op korte termijn uit Nederland als er geen maatregelen worden genomen. Deze soorten komen ook in Fryslân voor.
Dat er meer soorten op de lijst staan dan in 2004, komt volgens de Vogelbescherming door het gebruik van insecticiden en de uitstoot van stikstof. In totaal wordt 44 procent van de Nederlandse broedvogels in meer of mindere mate bedreigd.