"Harlinger Courant kan nog 166 jaar mee"

De Harlinger Courant stopt als abonneekrant. De krant komt nu nog twee keer per week uit, maar vanaf januari wordt dat een keer per week, als huis-aan-huisblad. In de gemeente Harlingen wordt hij dan gratis bezorgd. Lezers die in een andere gemeente wonen, kunnen de krant ook nog wel krijgen, maar dan moeten ze wel de portokosten betalen.
De Harlinger Courant bestaat al 166 jaar en volgens Jurgen Drost, directeur-eigenaar, kan de krant in de nieuwe formule ook nog 166 jaar mee. "Het aantal abonnees liep iets terug, maar in de toekomst verwachten we niet meer abonnees aan te trekken. Mensen zoeken hun nieuws via andere wegen, zoals op sociale media." Ze wilden wel graag dat de titel zou blijven bestaan. "Met de nieuwe formule zijn we overtuigd van het succes en hebben we vertrouwen in de toekomst. We wilden niet te laat zijn om de krant toekomstbestendig te maken."
Van 21 medewerkers kan het contract niet worden verlengd, de andere mensen blijven aan het werk. De huis-aan-huiskrant heeft straks 7.000 adressen.