Aanleg Mondriaankwelder op Terschelling wordt uitgesteld

Kwelders op Skylge © Rykswettersteat
De aanleg van de Mondriaankwelder op Terschelling loopt vertraging op. Rijkswaterstaat heeft de vergunningsaanvraag ingetrokken. Dit heeft te maken met de aanvullende informatie die het ministerie van Landbouw en Natuur wil hebben over de aanvraag. Deze informatie kan volgens Rijkswaterstaat niet binnen de vergunningsprocedure geleverd worden aan het ministerie.
Door de vertraging is het niet haalbaar de kwelder in 2018 aan te leggen, terwijl dat in het kader van Culturele Hoofdstad wel de bedoeling was. Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat zullen bekijken op welke termijn de uitvoering wel kan beginnen.
Natuurorganisaties zijn bang dat de aanleg van de Mondriaankwelder de rust van vogels zal verstoren.