Directeur Jan Koster verlaat Omrop Fryslân in 2018

Omrop Fryslân moet volgend jaar op zoek naar een nieuwe directeur. De huidige directeur Jan Koster (63 jaar) neemt na acht jaar afscheid van de Omrop. Hij gaat in het voorjaar van 2018 met pensioen. Koster heeft dat in overleg met de raad van commissarissen van de omroep besloten. Koster heeft zich de afgelopen jaren erg ingezet voor het behoud van de omroep in het veranderende medialandschap. Nu de politiek daar besluiten over heeft genomen, is het volgens hem en de raad van commissarissen tijd om een andere directeur te zoeken..
Voorzitter Ton Baas van de raad van commissarissen vindt het jammer dat Koster weggaat, maar noemt het ook begrijpelijk. Hij bedankt Koster voor zijn inzet, de prettige samenwerking en de behaalde resultaten.