"Het Bildts is van oorsprong een Nederlands dialect"

© Omrop Fryslân
Het Bildts is van oorsprong een Nederlands dialect dat later Friese invloeden heeft gekregen. Dat concludeert onderzoeker Arjen Versloot van de Universiteit van Amsterdam. En dat is opvallend, want een jaar geleden kwamen drie andere onderzoekers tot een andere conclusie: zij schreven dat het Bildts een mengtaal is. Dat het Fries en het Bildts op sommige gebieden toch op elkaar lijken, komt volgens Versloot onder andere door Friese taalontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw en later door Nederlandse invloeden op het Fries.
Versloot: "Het Bildts is begonnen als variant van het Nederlands. Toen Het Bildt in de 16de eeuw werd ingepolderd, trokken Hollanders en Friezen naar het gebied om er te gaan wonen. Zij spraken Hollands mei elkaar, maar niet het Nederlands zoals wij dat nu kennen. Dus geen 21ste eeuws standaard-Nederlands. Het was Hollands uit de 16de eeuw. Die taal heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld tot het standaard-Nederlands zoals wij dat nu kennen. Het Fries is ook veranderd door de eeuwen heen.
Dou is Bildts en Middel-Nederlands
"Het Bildts nam incidenteel woorden over uit het Fries, zoals dat gaat met naburige talen. Maar het Fries heeft in de tussenliggende tijd ook veel woorden uit het Nederlands overgenomen. Kortom, het is niet wat het lijkt. Als je het moderne Fries met het moderne Bildts en het moderne standaard-Nederlands vergelijkt, dan zeg je al snel: "Wat lijkt dat Bildts" of "Wat lijkt dat Fries." Maar je moet het in de tijd zien. Een mooi voorbeeld daarvan is het woordje 'dou' of 'do' (Nederlands 'jij'). Je zou zeggen dat het Bildts hier op het Fries lijkt (dou en do). Maar in het Middel-Nederlands gebruikte men ook het woordje 'dou', wat later in inbruik raakte en werd vervangen door 'jij'. Niet dat het Bildts en het Fries iets met elkaar te maken hebben. Sterker nog, ze verschillen zelfs van elkaar, want het Bildst heeft 'dou' en het Fries 'do'. Het Bildst lijkt meer op het Middel-Nederlands, waar men in die tijd ook het woordje 'dou' gebruikte. Dus, je moet er goed op letten dat je vanuit de tijd van toen redeneert en niet vanuit de huidige tijd."