Gedenksteen voor vijf adellijken onthuld in Huizum

De tinkstien wurdt ûntbleate © Omrop Fryslân, Jan Durk de Haan
Aan het bijzondere verhaal van de vondst van een oude Van Sixma-grafkelder in Huizum is vrijdag nog een laatste hoofdstuk toegevoegd. Op het kerkhof bij de dorpskerk is een gedenksteen onthuld voor de vijf mensen die in de kelder werden gevonden.
De kelder werd vorig jaar mei door de familie Vossenberg ontdekt. Toen zij een terras wilden aanleggen, kwam de kelder aan het licht. Zij dachten dat de kelder al in 1948 was ontruimd, maar dat bleek niet te kloppen.
Adellijke families
Vijf leden van de adellijke families Van Sixma en Van Beijma lagen in de grafkelder begraven. Het gaat om Bartel Douma van Sixma (1753-1809), zijn vrouw Fokel Berber van Beijma (1759-1828), Petrus Johannes van Beijma (1783-1830), zijn vrouw Geertrui Trip (1785-1830) en hun jongste dochter Eduarda Maria van Beijma (1826-1844).
Nageslacht doet onderzoek
Coert van Beijma uit Wergea, uit het nageslacht van de familie Van Beijma, heeft naar aanleiding van de vondst onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de grafkelder en de mensen die daarin lagen begraven. De kelder hoorde bij de state van de familie Van Sixma die in Huizum stond. In 1883 werd die state afgebroken. De stenen en andere bouwmaterialen werden verkocht, de kelder bleef in tact.
Bartel Douma van Sixma werd in 1809 begraven. Dat is opvallend, want begraven in kerken was toen eigenlijk al niet meer toegestaan. Nog vreemder is dat hij later weer opgegraven en bijgezet is in het familiegraf. Van Beijma wil dat nog verder uitzoeken.
Toen de kelder aan het licht kwam en leeg werd gemaakt, was het de vraag wat er met de stoffelijke resten moest gebeuren. Zowel de nabestaanden als de familie Vossenberg wilden ze in Huizum houden, maar op het kerkhof mag officieel niet meer begraven worden. Omdat de overblijfselen al zo oud zijn, is er een uitzondering gemaakt.
De grafkelder in de tuin van de familie Vossenberg is nu helemaal leeg- en schoongemaakt. Sander Vossenberg heeft er zelfs verlichting in aangebracht. De toegang is afgedekt met een grote, glazen plaat. Wat ze er verder mee gaan doen, is nog onzeker. Ze hoopten dat de kelder waterdicht zou zijn, maar dat is niet het geval. Als het veel heeft geregend, staat er al snel een flinke laag water.