Friese ambulances komen niet altijd op tijd

In zeven procent van alle gevallen komen ambulances in Fryslân niet op tijd bij een spoedmelding. Vakbond FNV Zorg en Welzijn hebben dat onderzocht. De norm is dat een ambulance er binnen een kwartier moet zijn. Fryslân hoort bij de slechtst scorende gebieden van Nederland. Dat is 'triest' zegt bestuurder Fred Seibert van de vakbond. Volgens hem zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de norm. Om die te halen moeten er meer ambulances rijden en moet er ook meer personeel komen. Daar ligt volgens bestuurslid Sietze Kijlstra van RAV-Fryslân, de regionale ambulancedienst, niet de oplossing.
Vanuit de ambulancevoorziening wordt al tijden gewerkt aan verbetering. Zo komen er binnenkort twee posten bij, waarvan een in Stiens. Het lukt ook vaker om op tijd te komen. Toch blijft de inrichting van Fryslân een probleem, zegt Kijlstra. Zo zijn de afstanden in met name zuidwest- en noordoost-Fryslân gewoon groot en blijft het lastig om daar in elk geval binnen een kwartier bij een incident te zijn.