Vogelaars massaal naar Vlieland voor vale lijster

Grote drukte op Vlieland vanwege de vale lijster. Deze bijzondere vogel is gezien in de achtertuin van een huis aan de Dorpsstraat. De dijk aan de Waddenzeekust staat vol met mensen met grote camera's om het beste plaatje te schieten van het beestje. In West-Europa is de vogel een zeer zeldzame gast. In Nederland zijn er volgens Wikipedia tussen 1996 en 2011 maar twee waarnemingen geweest. Dat zorgt ervoor dat het exemplaar op Vlieland in beweging zet.
Volgens Jan Houter van Vlieland zijn er nog meer bijzondere vogels op het eiland te vinden, het gaat dan bijvoorbeeld om de Siberische braamsluiper, een gierzwaluw en een roodborst tapuit.