Friese gemeenten leveren tweede tankautospuit in

Friese gemeenten leveren hun tweede tankautospuit in. Dat heeft de Veiligheidsregio Fryslân donderdagmorgen besloten op een vergadering in Leeuwarden. De Veiligheidsregio stemde bijna unaniem in met het dekkingsplan 2.0, alleen burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel was tegen. Zij maakt zich grote zorgen over de brandweerzorg in haar gebied. Die zorgen leven ook in de gemeenten Heerenveen en Smallingerland. "Ik begrijp niet waarom de inwoners en de bedrijven in het centrum van Heerenveen de snelste brandweerauto die beschikbaar is, wordt onthouden", aldus burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen.
Goede dekking
Het dekkingsplan 2.0 gaat over de herindeling van de brandweer. Zo moet overal in de provincie een goede dekking zijn. Alle kazernes blijven open en specialistische voertuigen worden opnieuw verdeeld. Verder krijgt het brandweerpersoneel een betere opleiding en wordt de paraatheid vergroot. Het plan gaat in eerste instantie voor een jaar in. Er is afgesproken dat alles in de gaten wordt gehouden en alle tijden worden genoteerd. Volgend jaar volgt dan een evaluatie. Volgens directeur Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio zijn de zorgen over de dekking niet nodig. "De eerste auto is altijd heel snel bij de brand. De tweede kan er wat langer over doen, maar is binnen een kwartier ter plaatse. Niet iedereen kan een tweede tankautospuit in zijn eigen dorp hebben."
Tekort aan bluswater
Tijdens de vergadering is ook nog gesproken over het tekort aan bluswater. Bij de branden in een boerderij in Firdgum en in de sporthal van Burgum, eerder deze maand, was het moeilijk om aan voldoende water te komen. De Veiligheidsregio komt met een plan over hoe de watervoorziening in het geval van een grote brand kan worden verbeterd. Dat kan bijvoorbeeld door het inzetten van een grote watertank of een auto met veel slangen voor groot watertransport. Ook wordt gedacht aan blusvijvers.