Boodschap van David Petraeus: begin een eigen bedrijf

Fryslân moet inzetten op kleine startende bedrijven. Het is een goede basis om te innoveren. Dat zei de Amerikaanse oud-generaal en oud-CIA baas David Petraeus maandagmorgen op een spreekbeurt in Leeuwarden. Petraeus, die Friese voorvaderen heeft, was uitgenodigd door FB Oranjewoud om te spreken voor studenten van de Stenden Hogeschool, de Thorbecke Academie en de NHL. Petraeus vindt dat Fryslân een voorbeeld moet nemen aan Israël. Daar wordt erg ingezet op startende bedrijven. Dat levert volgens hem veel vernieuwende ideeën op die de economie sterker maken. Over de Amerikaanse president Trump liet hij zich niet uit. Behalve dat hij vertrouwen heeft in het veiligheidsteam rondom Trump.
Petraeus komt van Pieters
Het fonds FB Oranjewoud is voortgekomen uit de nalatenschap van de voormalige Friesland Bank. Het fonds wil vaker zulke sprekers naar Fryslân halen. Het doel is om de provincie aantrekkelijker te maken en studenten vast te houden. De economie kan op die manier sterker worden gemaakt, zo denkt bestuurslid Jorrit Volkers. Voor hem kwam een lang gekoesterde wens uit. Hij is zes jaar bezig geweest om Petraeus, wiens vader uit Franeker komt, naar Fryslân te halen. Het afgelopen weekend is de oud-generaal op bezoek geweest in de stad waar zijn roots liggen. Ook is voor hem uitgezocht waar zijn naam vandaan komt. Die stamt uit 1647 toen zijn voorouders de naam veranderden van Pieters in Petraeus.