PvdD bezorgd over controle op Friese veehouderijen

© Jitske van der Gaast
De Statenfractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de controle op Friese veehouderijen. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De Partij voor de Dieren wil weten hoe vaak veehouderijen in Fryslân een controle krijgen en hoeveel overtredingen er worden vastgesteld.
Aanleiding voor de vragen was een onderzoek in Brabant, waaruit bleek dat verscheidene bedrijven in dertien jaar tijd nooit zijn gecontroleerd. Veehouderijen die daar in overtreding waren, zouden bijvoorbeeld een te hoge uitstoot van ammoniak hebben of teveel dieren in de stallen.