Regeerakkoord: geld voor nieuwe bestemming oude kerken

Het religieus erfgoed is voor de eerste keer opgenomen in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet stelt 325 miljoen euro beschikbaar voor de bescherming en het toegankelijk maken van monumenten, kunstwerken en archieven. Daarbij is er speciale aandacht voor monumentale kerken. In Fryslân staan veel van die kerken en er zijn steeds meer gebouwen die een nieuwe bestemming moeten hebben. Het geld is daarvoor bedoeld en niet voor gewoon onderhoud.
De Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen is blij met het geld, maar weet nog niet hoe de verdeling precies zal gaan.