Nieuw onderzoek tweetaligheid: amper voordeel voor kinderen

Tweetaligheid levert amper voordeel op voor kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van Evelyn Bosma. Ze werkte als promovendus bij de Fryske Akademy en promoveert maandag in het stadhuis van Leeuwarden op dit onderwerp. Bosma heeft drie jaar lang kinderen tussen de 3 en 8 jaar testen afgenomen. Het blijkt dat tweetalige kinderen op jonge leeftijd veel voordeel hebben van meertalige opvoeding, maar dat de ontwikkeling naar groep 3 weer gelijk is met kinderen die alleen een Nederlandstalige opvoeding krijgen.
Bosma had gedacht dat tweetaligheid een groter effect zou hebben op kinderen. Ze is verrast door de uitkomst van haar onderzoek, maar heeft er wel een verklaring voor. "Andere zaken als bewegen, muziek en contact met andere mensen zijn ook allemaal belangrijk voor kinderen en het zou misschien wel een beetje gek zijn als tweetaligheid wel een heel groot effect had." Toch hoeven ouders niet te stoppen met het tweetalig opvoeden van hun kinderen, vindt Bosma. "Het geeft geen nadeel, dus er is geen reden om het niet te doen. Iedereen moet gewoon doen wat hij zelf wil."
Bosma werkt nu aan de universiteit van Leiden en is bezig met een vervolgonderzoek over tweetaligheid in Europa. Daarbij kijkt ze naar het schakelen tussen het Fries en het Nederlands en wat de effecten daar van zijn.