Replica van vrijheidsdocument onthuld in provinciehuis

In het provinciehuis is donderdagmiddag een bijzondere replica onthuld. Het gaat om een kopie van het vrijheidsprivilege uit 1417. Dat privilege kenmerkt de bijzondere positie van de Friezen in de Middeleeuwen. In 1417 gaf Koning Sigismund de Friezen het vrijheidsprivilege, wat betekent dat de Friezen hun eigen bestuur mochten regelen. Er was geen vorst die het hoogste gezag in handen had en dat was in die tijd uitzonderlijk. De Friese landen hadden hierdoor een uitzonderingspositie.
Met lezingen van Oebele Vries en Bert Looper werd stilgestaan bij dit topdocument van de Friese vrijheid. Het document is vanaf vandaag in het provinciehuis te bewonderen voor een ieder die dat wil. Volgens Vries werd Fryslân in de Middeleeuwen over de hele wereld als gidsland van de vrijheid gezien. Het document dat nu in het provinciehuis hangt, heeft daar een grote rol in gespeeld. Onder andere de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijders hebben zich door dit document laten inspireren.