Eppie Dam wint Gysbert Japicxpriis

De Gysbert Japicxpriis wordt dit jaar aan schrijver Eppie Dam uit Sloten toegekend. Gedeputeerde Sietske Poepjes is woensdag bij Eppie Dam op bezoek geweest om dat feestelijke nieuws persoonlijk te vertellen. Op zaterdag 14 oktober wordt de Gysbert Japicxpriis 2017 in de Martinikerk in Bolsward uitgereikt. Eppie Dam krijgt de prijs voor de dichtbundel 'Fallend ljocht'. De adviescommissie, bestaande uit Bouke Oldenhof, Gerlien van Dalen en Pieter Boskma was unaniem in het oordeel.
De Gysbert Japicxpriis is de belangrijkste literaire prijs van Fryslân. De provincie Fryslân reikt de Gysbert Japicxpriis om de twee jaar uit, de ene keer voor proza, de andere keer voor poëzie. Dit jaar gaat het om poëzie die in de jaren 2013 tot en met 2016 is verschenen. De prijs is een bedrag van € 10.000 en een oorkonde.
Eppie Dam
Eppie Dam (1953) is naast dichter ook schrijver, vertaler en poëzierecensent. Hij was eerder leraar in het basisonderwijs. Sinds zijn debuut in 1978 publiceerde hij verschillende boeken. Naast poëzie schrijft Eppie Dam ook verhalen, kinderboeken en liedbundels.
Genomineerden
De vier andere genomineerden waren Wilco Berga met 'Allinne en yn koar', Elske Kampen met 'Man en mem', Albertina Soepboer met 'Herbarium' en Abe de Vries met 'Brek dyn klank'.