Poldergemalen Noordoost-Fryslân draaien op volle toeren

De poldergemalen in Noordoost-Fryslân draaien momenteel op volle toeren. De zware regenbuien van zaterdag hebben hoge waterstanden in de polders veroorzaakt. In korte tijd is er meer neerslag geweest, dan de sloten en gemalen kunnen verwerken.
Ook de komende dagen kan de waterstand nog hoog blijven, omdat de afvoer van het water tijd kost. Door het aanhoudende natte weer van de afgelopen tijd neemt de bodem bijna geen water meer op en er is nog veel begroeiing in de sloten waardoor de afvoer langzamer gaat. Wetterskip Fryslân is daarom ook bezig met het schoonmaken van de sloten en het doorspuiten van de duikers.
Mensen die overlast hebben van hoog water op hun perceel of verstopte duikers ontdekken, kunnen dit melden bij Wetterskip Fryslân via 058-2922222 of het Milieu-Alarmnummer 058-2122422 (buiten kantooruren).