PvdA: Provincie moet meer huisartsen naar Fryslân halen

De provincie Fryslân moet er alles aan doen om meer huisartsen naar Fryslân te halen. Dat is volgens statenlid Hetty Janssen van de PvdA een voorwaarde om de zorg in Fryslân op peil te brengen. Provinciale Staten spraken woensdagavond in een commissiebijeenkomst over de spreiding en bereikbaarheid van de zorg in Fryslân. Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen, moet er een goede spreiding van huisartsen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen zijn.
De provincie kan daar wel degelijk een rol in spelen, ook al is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van Rijk, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgorganisaties. PvdA-er Janssen is niet blij met het voorstel van Gedeputeerde Staten. Ze mist in het voorstel een onderzoek naar hoe de Friezen zelf de zorg in Fryslân ervaren.