Plan van aanpak tegen tekort aan huisartsen in Fryslân

Om iets te doen aan het groeiende tekort aan huisartsen in Fryslân, werken verschillende zorgverleners, zorgverzekeraar De Friesland en de provincie aan een plan van aanpak. Ze streven ernaar om aan het einde van dit jaar met dat plan te komen. Er dreigt een serieus tekort aan huisartsen in de provincie, onder andere door de vergrijzing. Landelijk zijn er genoeg jonge huisartsen, maar die laten Fryslân links liggen.
Het tekort aan huisartsen is nu nog te hanteren. Als er niets gebeurt, ontstaan er problemen, zegt een woordvoerder van De Friesland. Naast de zorgverzekeraar zitten onder andere de provincie, de Friese Huisartsen Vereniging, de Dokterswacht en ROS Friesland met elkaar om tafel om een oplossing te zoeken voor het tekort. Vooral in Leeuwarden begint het te knijpen, zegt Meindert Dijkstra. Hij is huisarts in Leeuwarden en voorzitter van de Friese Huisartsen Vereniging Noord, waar Leeuwarden onder valt.