Gronddepot bij Burgum tot natuurgebied ontwikkeld

Het natuurgebied De Hege Diken aan de oostkant van Burgum is klaar. Jarenlang gebruikte de provincie het eerdere gronddepot voor de aanleg van de Centrale As. Ook werd de grond gebruikt voor de realisatie van het Wetter- en Wellepark in Burgum. De grond komt van het baggeren en verdiepen van het Prinses Margrietkanaal 60 jaar geleden. Nu is De Hege Diken dus een natuurgebied en heeft het gebied zijn oude naam weer gekregen: Noardermar.
Gedeputeerde Johannes Kramer gaf vrijdag het beheer van het eerdere gronddepot symbolisch over aan Vogelwacht Burgum en Staatsbosbeheer. "De vegetatie in de plassen ontwikkeld zich onverwacht positief en er zijn al kleine snoeken in de vissentrap gezien", vertelt gedeputeerde Johannes Kramer. Er is een vogelkijkhut gebouwd en er is ook een zwaluwwant.
Het nieuwe natuurgebied is onderdeel van de integrale visie en het zogenaamde eco-kwadrant; een stapsteen voor de ecologische verbinding tussen De Âlde Feanen en de Burgumer Mar, in het verlengde van de ecopassage van de brug Burgum en het paluduct.