Grote oefening oliebestrijding op de Waddenzee

Stel je voor. Twee vrachtboten hebben op de Noordzee een aanvaring en daarbij komt veel olie in het water. Die olie komt ook in de Waddenzee en op de eilanden. Daarom is er sinds maandag een grote oefening. Woensdag staat Schiemonnikoog centraal en staat de zorg voor de natuur voorop.
Belangrijk onderdeel van de oefening is de samenwerking met de vele andere organisaties die een rol hebben bij oliebestrijding in het gebied. Ruim tweehonderd mensen nemen deel aan de oefening, waaronder zo'n zeventig vrijwilligers.