Minder VMBO-aanmeldingen voor Maritieme Academie Harlingen

De Maritieme Academie in Harlingen heeft voor het nieuwe studiejaar tien procent minder aanmeldingen voor de VMBO-opleiding gekregen. En dat juist op het moment dat de binnenvaart nog meer dan anders nieuw personeel nodig heeft. Bij de academie schrikken ze wel wat van de afname van aanmeldingen.
Directeur Arjen Mintjes heeft dit nog nooit eerder meegemaakt. De economie loopt beter en het aantal jongeren neemt af. Daardoor wordt de concurrentieslag tussen scholen en sectoren om nieuw talent steeds feller uitgevochten. Daarbij wordt ook gewerkt met grote budgetten. En daar kan de binnenvaart niet tegen op, zegt Mintjes. Al begint er binnenkort wel een nieuwe campagne.
Een ander probleem is dat veel mensen geen goed beeld hebben van de sector. Op dit moment is het wel heel druk met aanmeldingen voor de MBO-opleidingen van de academie. Maar als de VMBO-poot het nu niet goed doet, heeft dat later weer grote gevolgen voor het aantal leerlingen dat wol doorstromen naar het MBO.