Goed jaar voor grutto's in Friese Greidhoeke

2017 is voor weidevogels in de Friese Greidhoeke een goed jaar geweest. In de natuurgebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder waren met name veel grutto's en tureluurs die ook veel eieren hadden. Bovendien werd een groot percentage van die vogels ook nog groot. Het gebied van de Greidhoeke van Natuurmonumenten is ongeveer 350 hectare. In 2017 werden er 280 gruttopaartjes geteld. Op basis van alarmtellingen komt naar voren dat tachtig procent van die paartjes de kuikens groot krijgen.
Volgens beheerder Sander Veenstra zijn de positieve cijfers niet alleen te danken aan het weidebeheer. "Ook het koude voorjaar kan hebben meegeholpen, want daardoor kwam het grasland laat tot bloei en waren er voldoende insecten voor de kuikens. In 2014 waren er nog veel muizen in het land, maar in 2015 en 2016 waren er minder muizen, waardoor de kuikens werden gepakt als prooi. Een mogelijke verklaring voor het goede jaar is dat er dit jaar veel muizen waren, dus genoeg voedsel voor de roofdieren."