Omrop TIP: De wonderbaby van Roptazijl

Roptazijl. Het is maar een stipje aan de Waddenkust bij Harlingen, maar toch weten veel mensen van het bestaan. Misschien vanwege het gemaal dat er staat, of de vishevel die glasaal de kans geeft om in het zoete Friese water te komen. Maar echt landelijke bekendheid kwam er door het 'Wonder van Roptazijl', nu zestien jaar geleden. Majella en Klaas Kuiken, toen beiden al rond de vijftig, kregen volkomen onverwacht nog een baby: Maike Jildou. Na publicaties in tientallen media stond het land op zijn kop. Van overal over de wereld kwamen kaarten, cadeautjes en bloemen voor de wonderbaby van Roptazijl. Na zestien jaar kijken we terug met vader, moeder en dochter. Maaike blijkt een echt kind van de kust, dat eigenlijk elke dag wel achter de dijk op het Wad komt.
Op de zeedijk ontmoeten we Klaas Kuiken. Hij is vergroeid met Roptazijl en wil er nooit meer weg. Zijn band met het Wad, de dijk en het gemaal. Als beheerder is hij jaren verantwoordelijk geweest voor het gemaal, maar sinds een paar jaar is hij met pensioen. Toch woont hij met vrouw en dochter nog altijd in de dienstwoning. "Ik mag hier wonen zolang als ik wil. Dus het zal wel met de voeten omhoog zijn, als ik hier wegga", vertelt Klaas in het Bilts. 'Bútsoeke', oftewel strandjutten, doet hij nog altijd, maar het zetten van fuiken kan niet niet meer. En ook de Friese paarden waar hij gek op is, heeft hij van de hand moeten doen. "Ik moest het rustiger aan doen, dan is het niet anders."
Gemaal
In het gemaal zelf treffen we rayonbeheerder Sybold Krol van Wetterskip Fryslân. Hij is de opvolger van Klaas bij het waterschap. "Ik hoefde het niet in mijn hoofd te halen om ook de dienstwoning over te nemen. Toen we het er eens over hadden, zei hij 'Ik heb een groot jachtgeweer onder het bed, dus ik zou het maar niet wagen als ik jou was...'". Maar gelukkig kunnen de twee goed met elkaar opschieten, met name omdat Krol net zo betrokken is bij het gemaal als Kuiken. Ze geven samen zelfs geregeld rondleidingen. In detail wordt dan verteld over de strijd tegen het water, het voorkomen van de verzilting van de grond en het spuien van zoet boezemwater als het daar te hoog staat. Trots zijn beiden ook op de zogeheten vishevel. "We zijn hier zo gebrand op de komst van de eerste glasaal, dat is net als voor veldmensen het vinden van het eerste kievitsei", vertelt Krol.
Grietman Worp van Ropta
Hoeveel de mannen ook weten over het water, de vis en de geschiedenis van de sluis, naar welke Ropta nu precies wordt verwezen in de naam van het dorp en het gemaal, weten ze niet. Dr. Hans Cools, historicus bij de Fryske Akademy weet het wel. Hij vertelt dat het gaat om een verwijzing naar dezelfde Ropta-familie die ook in Dongeradeel bekend is. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft zelfs een portret in de collectie van grietman Worp van Ropta (1504-1551), dat het Museum Martena in Franeker in bruikleen heeft.
Maike
Het meest wordt echter nog altijd gesproken over de wonderbaby, als het over Roptazijl gaat. De markante Klaas Kuiken vertelt in zijn eigen directe woorden over deze bijzondere gebeurtenis. Ook moeder Majella doet haar verhaal en staat stil bij al die mensen die geen kinderen kunnen krijgen. "En dan krijgen wij er zomaar nog eentje. Het is niet te geloven." Maike Jildou zelf is er zo nuchter als wat onder. "Ik heb de verhalen wel gehoord en al die albums wel gezien, dus ik snap wel dat het bijzonder was. Dat mijn ouders wat ouder zijn, heeft mij nooit dwars gezeten. Ik voel mij hier thuis, vanwege mijn vader en moeder en vanwege dat mooie plekje aan de zeedijk. Ik mag graag door het slijk lopen en heb er als meisje ook altijd veel gespeeld. Ik ben ook echt een meisje van de kust. Mijn vriendinnen uit de stad snappen dat niet altijd, maar ik vind het heerlijk."
Het bezoek aan Roptazijl maakt deel uit van de serie waddenverhalen die Buro de Vries deze zomer uitzendt. Het is de achtste aflevering van de zomerserie "Ferhalen fan it Waad", elke zondag in Buro de Vries en ook beschikbaar als podcast.