Goed jaar voor weidevogel in Greidhoeke

© Henk Bootsma
Het broedseizoen van de weidevogel is voorbij en voor de Friese Greidhoeke was het een goed voorjaar. In de natuurgebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder waren veel grutto's en tureluurs. Boswachter Simon de Winter zag dat er veel eieren waren en dat een hoog percentage van de dieren uiteindelijk ook groot werd.
De drie gebieden zijn met elkaar 350 hectare groot en op basis van zogeheten alarmtellingen had tachtig procent van de 280 gruttoparen kuikens. Een mogelijke verklaring voor het goede jaar is dat er die jaar veel muizen waren, dus genoeg te eten voor de roofdieren. Ook de koude lente kan hebben geholpen, want daardoor kwam het grasland laat tot bloei en waren er voldoende insecten op het moment dat de kuikens voedsel moesten hebben.