Meetkundig onderzoek zeegat tussen Ameland en Terschelling

Rijkswaterstaat zet bijzondere apparatuur in om metingen te doen in het zeegat tussen Ameland en Terschelling. Er komen vijf stalen frames met meetapparatuur op de bodem van het zeegat te staan. De apparatuur is ontwikkeld met de universiteiten van Delft, Utrecht en Twente. De gegevens worden verwerkt op onderzoeksschepen.
Er wordt gekeken naar de wisselwerkingen tussen wind, golven, zandverplaatsing en bodemleven. De informatie die de metingen oplevert is nodig om het kustbeleid op langere termijn te bepalen. Doel is om de natuurlijke bewegingen te gebruiken bij de kustbescherming.
Het onderzoek duurt vijf weken en begint op dinsdag 29 augustus. De informatie is relevant voor de onderzoeksprogramma's Kunstgenese 2.0 en SEAWAD. Kustgenese 2.0 is een project van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat project geeft antwoord op de vraag hoe ze de Nederlandse kust op een duurzame, ecologische en verantwoorde manier met zand kunnen onderhouden en hoeveel zand op welke plekken nodig is.