Anderhalf jaar omfietsen voor opknapbeurt

Het fietspad tussen Holwerd en Hallum licht er de komende anderhalf jaar voor een groot gedeelte uit. Het wordt veiliger gemaakt door het net wat te verplaatsen. De bermen worden ook aangepast. Als een auto zometeen in de berm raakt is de kans kleiner dat die zomaar over de kop vliegt. Het werk neemt veel tijd in beslag omdat er onder het fietspad veel leidingen en kabels liggen. Een deel hiervan wordt verplaatst, en de waterleiding wordt zelfs vervangen.
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden op sommige plaatsen noodfietspaden aangelegd. Op andere plaatsen moet het fietsverkeer rekening houden met een omleiding. Zo moet er de komende tijd omgefietst worden bij de zeedijk van Holwerd, om zo bij de veerdam van Holwerd te komen. Het verkeer op de hoofdrijbaan kan gewoon door blijven rijden.