Nieuw stichtingsbestuur wil de Freule meer statuur geven

De Freule yn Wommels lijkt sinds woensdag wat meer op de PC. Bij de start van de partij in Wommels wordt voortaan een toespraak gehouden door de voorzitter. Sinds vorig jaar wordt de Freule niet meer georganiseerd door de kaatsvereniging, maar door een aparte stichting, om de kaatsvereniging te ontlasten. Johan van Tuinen uit Berltsum is de voorzitter van de nieuwe stichting en hij wil de Freulepartij meer 'statuur' geven.
In zijn eerste toespraak verwees Van Tuinen naar Clara Jacoba Freule de Vos van Steenwijk, die in 1902 een flink bedrag beschikbaar stelde voor het organiseren van een jaarlijkse jongenspartij in Wommels. Het was al traditie om het winnende partuur van vijftig jaar geleden uit te nodigen, voortaan worden ook de winnaars van 25 jaar terug welkom te heten op het veld in Wommels.