Vogelstand Vlieland weer toegenomen na slechte tijden

Het is veel beter dan verwacht afgelopen mei de vogels die broeden op het strand van Vlieland. Dat meldt boswachter Anke Bruin van Staatsbosbeheer. Het gaat beter met de dwergstern, de visdief, de noordse stern en de strandplevier.
Springtij
In het begin van het broedseizoen spoelden met de Pinksterdagen door springtij veel nesten weg. Het onstuimige weer hield ongeveer vier dagen aan. En daar beleef het niet bij, want in juni en juli ging het opnieuw mis.
Broeden
Toch zijn de vogels steeds weer opnieuw gaan broeden en dat heeft uiteindelijk succes gehad. Begin deze maand zijn op drie verschillende locaties strandplevieren gezien. De dwergsternen hebben vliegvlugge jongen. Op het Noordzeestrand ter hoogte van de Stelling zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar strandplevieren grootgebracht.
Eind goed, al goed
Op de schelpenbank aan de zuidkant van de Vliehors vliegen visdiefjes en noordse sternen af en aan om hun jongen van voedsel te voorzien. "Eind goed, al goed!" zegt Anke Bruin.